OK POOL CZ s.r.o.
Rostislavova 23
140 00 Praha 4
OVLÁDÁNÍ A OBSLUHA
Motory umístěné v hřídeli jsou spolehlivým řídícím systémem. Starline má vlastní oblast výzkumu pro inovaci motorů umístěných v hřídeli pro všechny využití. Je vhodný pro dodatečnou instalaci již funkčních bazénů, nebo pro bazény, které jsou umístěny v oblasti s vysokou hladinou spodní vody. Motor je uložen v oddělené části hřídele s jednoducho osou. Hřídel z nerezu je vyplněna dusíkem pro prevenci před korozí z kondenzátu. Vodotěsnost hřídele je monitorována vestavným tlakovým systémem.

Jsou dodávány 3 typy motorů:
100 Nm – vhodný pro bazény do rozměru 10 x 5 m
150 Nm – vhodný pro bazény do rozměru 15 X 7,5 m
500 Nm – vhodný pro bazény do rozměru 30 x 10 m
Přívodní kabely lze vést 2 způsoby: přes zeď bazénu, nebo podél stěny bazénu.

Vedení přes zeď bazénu: kabel je protažen zdí v chráničce. Podpůrná část motoru je odnimatelná, což umožňuje manuálně část motoru otevřít zcela bezpečně.

Vedení kabelu podél stěny bazénu: kabel je veden v bazénu podél stěny v nerezové chráničce, která je připojena k podpůrné části motoru. Kabel je zakryt nerezovým profilem, který nenarušuje dokončení bazénu ani rozměry rolety.

Ovládácí skříň:
ovládání rolety probíhá pomocí pár tlačítek. Ovládací skříň je pro všechny typy motorů stejná. RD 2006 – ovládací skříň s připojením na dětský zámek, protiproud, čerpadlo, měřič tlaku a diagnostiku chyb, která rozezná poruchu a zařízení.

RD 2006 pracuje na způsobu „Plug and Play“ s mnoha moduly, jako je dálkové ovládání, oddělenou programovací jednotkou, automatickou controlkou a elektronickou brzdou pro motory 500 Nm.